M02-Operacions administratives de compravenda (2GA)
M04-Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
M06: Tractament de la documentació comptable

M06: Tractament de la documentació comptable

M08-Operacions administratives de suport
Empresa a l'aula